Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2017

Rzeczywistość kontemplacji

Słowo zagłębianie się do wnętrza myślach nie jest używane jednolicie do wnętrza literaturze chrześcijańskiej. Może oznaczać owo samo, co medytacja ewentualnie rozpamiętywanie i ma na myśli wtedy medytowanie o czymś. Tutaj słowa medytacja używamy wyłącznie na oznaczenie chrześcijańskiej bezprzedmiotowej formy modlitwy. Nie chodzi w życiu o medytowanie nad jakąś treścią. Jest owo raczej forma doświadczenia pozycja aktywnymi siłami naszej potocznej świadomości. Słowo "dumanie" pochodzi z łaciny. "Contemplari" znaczy "odczuwać". tutaj. Celem jest intuicja w siebie samego, widzenie tego, co boskie w środku nas plus stworzeniu wewnątrz postaci uwewnętrznienia oznacza to doświadczenia wyjąwszy naszymi intelektualnymi możliwościami. Kontemplacja jest względnie stanem doznawania niż stanem aktywnego działania. Tego stanu negacja logiczna można przyuczyć, chociaż jedynie wzbudzić. Dlatego osoby praktykujące kontemplację, chociaż na początku, potrzebują duchowo dośw